Advocaat
Bert Verwee
Advocaat
Bert Verwee

Bert VerweeBert Verwee, oprichter van het kantoor, (KULeuven, 2007, onderscheiding) startte zijn carrière als juridisch en fiscaal consultant bij een Big-4 consultancybedrijf.

Vanaf 2008 deed hij als advocaat ervaring op in twee sterk gereputeerde advocatenkantoren.

De hoge vereisten die daar gesteld worden, werden meegenomen naar een eigen praktijk waarbij dan de combinatie gemaakt wordt met een vlotte en directe communicatie. Een snelle en doelmatige dienstverlening wordt nagestreefd door hoogkwalitatief juridisch werk te koppelen aan vlotte communicatie met de cliënt.

We staan erop dat de cliënt ten allen tijde geïnformeerd is over het verloop van de zaak en betrokken is bij de behandeling ervan, aangezien dit de beste resultaten geeft.

 

Kantoor Bert Verwee

Contact & Ligging

Neem gerust contact op voor een verkennend gesprek (bert.verwee@advocaat.be) of een telefonisch advies 056 29 40 13 of 0479 77 22 92.

Advocatenkantoor Bert Verwee, aan de Bieststraat 162, 8560 Wevelgem, is vlot bereikbaar vanaf de R8, E17, E403 en heeft parkeermogelijkheid.

Klik hier voor een routebeschrijving.

Tarieven

Een advocaat ontvangt enerzijds een ereloon en anderzijds een vergoeding voor de gemaakte kosten (zoals briefwisseling, verplaatsingskosten, telefoons, kopiekosten…). Daarvoor bestaan geen vaste tarieven.

Het ereloon kan volgens verschillende criteria worden berekend, zoals uurtarief, de waarde van de zaak, de aard van de geleverde prestaties, de complexiteit van het dossier, de hoogdringendheid…

Het is onmogelijk om bij aanvang een precieze inschatting te geven wat de zaak zal kosten. Het is immers onzeker hoe een zaak zal evolueren, wat tegenpartij in te brengen heeft etc. Er wordt daarom gewerkt met voorschotten en ten allen tijde kan u een detailoverzicht opvragen van de tot dan toe geleverde prestaties en gemaakte kosten. U komt nooit voor verrassingen te staan.

In een procedure zijn er ook nog gerechtskosten zoals kosten van de deurwaarder en van de rechtbank zelf (griffiekosten). Deze worden zonder meerprijs doorgerekend of rechtstreeks door de cliënt betaald.

Deze kosten, samen met een vergoeding voor uw advocatenkosten (“rechtsplegingsvergoeding”) kunnen desgevallend geheel of gedeeltelijk terugbetaald moeten worden door tegenpartij, zo de rechter dat naar gelang het geval beslist.

Vaak is er ook een rechtsbijstandverzekering waar u van geniet die desgevallend de kosten geheel of gedeeltelijk draagt. Neem gerust even vrijblijvend contact om dat na te gaan.

Sinds 1 januari 2014 moet 21% BTW betaald worden op de diensten van een advocaat.

Klik hier om mijn algemene voorwaarden te raadplegen.

Mr. Bert Verwee is advocaat in België, en is ingeschreven aan de balie van Kortrijk. Het kantoor van mr. Bert Verwee is gevestigd te 8560 Wevelgem, Bieststraat 162 en hij baat zijn kantoor in persoonlijke naam uit. De beroepsaansprakelijkheid van mr. Bert Verwee is verzekerd bij AMLIN, Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel.

Materies

Bert VerweeDe materies waarvoor u bij Bert Verwee terecht kunt, zijn vrij uiteenlopend. Het is vaak niet eenvoudig voor de cliënt om uit te maken in welk vakdomein het probleem zit. Een telefoontje is gauw gebeurd en zo weet u meteen in welk domein uw dossier zich situeert.

U kan voor onderstaande materies in elk geval bij ons terecht:

 • Vennootschapsrecht
 • Ondernemingen in moeilijkheden
 • Invorderingen
 • Handelsrecht
 • Financiëel en bankrecht
 • Aannemings- en bouwrecht
 • Contractenrecht
 • Woningshuur
 • Handelshuur
 • Koop /  verkoop
 • Aansprakelijkheidsrecht, schade
 • Medische aansprakelijkheid
 • Familiale vermogensplanning
 • Erfrecht en nalatenschappen
 • Strafrecht voor beklaagden of benadeelden
 • Politierechtbank
 • Correctionele rechtbank

Aanpak

Vaak is het zo dat juridische problemen best zo vroeg mogelijk worden aangepakt. Een snel telefoontje of een verkennend gesprek kunnen daarom zeer nuttig zijn voor de doeltreffende aanpak van een zaak. Vandaaruit kan dan worden verder gewerkt naar een vooraf besproken oplossing toe.

We staan erop dat de cliënt de gehele afwikkeling van zijn dossier goed kan volgen en begrijpt en op de hoogte is welke stappen er genomen worden. Deze aanpak geeft de beste resultaten en werkt naar een oplossing toe die zo goed mogelijk aansluit bij de verwachtingen van de cliënt.  Geen verrassingen op dit vlak; de cliënt weet en begrijpt op elk moment wat er in zijn dossier gebeurt.

Ook qua kosten geen verrassingen. Zie daarvoor het onderdeel “Tarieven”.

In alles wordt een vlotte en open communicatie nagestreefd.

Contact

Bert VerweeDe meest praktische manier om Bert Verwee te contacteren is via email bert.verwee@advocaat.be waarop u zeer spoedig antwoord zult krijgen.

Bert Verwee is via GSM te bereiken op

Tel: +32 (0)479 77 22 92
Fax: +32 (0)56 29 40 13

Consultaties zijn steeds na afspraak.

Bert Verwee
Advocaat
Fax: +32 (0)56 29 40 13
BTW BE 0812.626.903 KBO

www.bertverwee.be
GSM: +32 (0)479 77 22 92
powered by wITso
Bieststraat 162
B-8560 Wevelgem
bert.verwee@advocaat.be
Kantoorrek. BE42 7775 9925 4154
Bert Verwee
Advocaat

Bieststraat 162
B-8560 Wevelgem
BTW BE 0812.626.903 KBO
bert.verwee@advocaat.be
www.bertverwee.be
GSM: +32 (0)479 77 22 92
Fax: +32 (0)56 29 40 13
Kantoorrek. BE42 7775 9925 4154
powered by wITso